• İzmir Atatürk Organize Sanayi
  • info@dorukyazilim.com.tr
  • Çalışma Saatleri: 9:00 - 18:00
Thumb
  • 28.10.2023

Netsis Yüklenilen KDV Listesi

Yüklenilen KDV ListesiYüklenilen KDV listesi raporu, özellikle ihracat yapan firmaların ihracat faturalarında KDV tutarı bulunmadığı için, ihracat yaptığı ürünlerin üretiminde kullandıkları ve satın aldıkları hammaddelere ait alış faturalarındaki KDV tutarlarını dikkate alarak Gelir İdaresi Başkanlığından vergi iadesi alabilmek için hazırlamaları gereken bir rapordur. Yüklenilen KDV listesi raporunun desteklendiği ilk versiyonda sadece reçete kaydı bulunan ürünlere ait satış faturaları için destek verilmektedir, ilerleyen versiyonlarda al-sat yapılan ticari mallar için de bu raporun desteklenmesi planlanmaktadır.Yüklenilen KDV listesi raporunun çalışma mantığı özetle şu şekilde olmaktadır; raporun hazırlanmak istendiği dönemdeki satış faturaları dikkate alınarak, öncelikle bu satışlardaki ürünlerin reçeteleri üzerinden toplamda gereksinim duyulan ve satın alınması gereken hammadde ihtiyacı hesaplanmakta ve bu hammadde ihtiyaçları için FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) mantığına uygun olacak şekilde alış faturalarıyla otomatik eşleşme yapılarak alış faturalarındaki KDV tutarları rapora getirilmektedir. Bu eşleşme sırasında alış faturaları tarihe göre küçükten büyüğe sıralanmakta ve bu şekilde tarihi daha küçük olan alış faturalarıyla ilk olarak eşleşme sağlanmaktadır. Ayrıca alış faturasının kalem miktarları sadece hesaplanan ihtiyaç miktarı kadar kullanılmakta ve geri kalan miktarların ilerleyen aylardaki rapor sırasında kullanılabilmesi sağlanmaktadır. Öte yandan alış faturalarıyla yapılan eşleşme bilgileri NETSIS veri tabanı altında saklandığı için şirket devri yapılsa bile bir önceki senelerden gelen eşleşme bilgileri dikkate alınmakta ve önceki senelerde kullanılmamış alış faturaları için doğru şekilde eşleştirme yapılabilmektedir. Aynı zamanda "Stok > Kod Değiştirme" işlemi üzerinden stok kodu değişikliği yapılmış olsa bile geçmiş sene şirketlerindeki eski stok kodlarına ait alış faturalarıyla eşleştirme yapılabilmektedir.Yüklenilen KDV Listesinin kullanımı için aşağıdaki bölümlerde açıklanan 4 yeni ekran desteklenmiştir:Yüklenilen KDV Devir Girişi"Muhasebe-Kayıt-Yüklenilen KDV Devir Girişi" ekranını üzerinden uygulamaya ilk geçiş sırasında daha önceden Gelir İdaresi Başkanlığına beyan edilmiş alış faturalarının beyan edilmemiş (kalan) miktarları için devir girişi yapılabilmektedir. Bu ekran üzerinden yapılacak tanımlamalar şu anlama gelmektedir: Daha önceden Netsis üzerinden takip edilmeyen ve Gelir İdaresi Başkanlığına vergi iadesi için beyan edilen alış fatura kalemlerinin beyan edilmeyen kalan miktarları girilebilmekte ve uygulama kullanılmaya geçildikten sonra alış fatura kalemleri devir girişi yapılan miktarlar üzerinden değerlendirilip bu şekilde kullanılmaktadır.Örneğin; A00000000000001 numaralı alış faturasının 1 numaralı kaleminin 50 Adet miktarı olduğunu düşünelim, bu kalemin 40 adetlik miktarı için daha önceden Netsis üzerinden rapor kullanımı yapılmıyorken "Yüklenilen KDV Listesi" hazırlanmış ve vergi iadesi alınmış olabilir. Bu durumda ilgili alış faturası kaleminin "Kalan Miktar" bilgisi 10 adet girilerek devir girişi yapılırsa, Yüklenilen KDV Listesinde bu alış faturasının sadece geriye kalan 10 adetlik miktarı için kullanım yapılacaktır."Yüklenilen KDV Devir Girişi" ekranı aşağıdaki gibidir."Yüklenilen KDV Devir Girişi" ekranında serbest giriş yapılabileceği gibi herhangi bir şirket üzerinde yer alan alış faturası seçilerek de giriş yapılabilir. Serbest giriş seçeneği özellikle Netsis kullanımına yeni geçiş yapılan ve Netsis üzerinde önceki dönemlere ait alış fatura kayıtlarının bulunmadığı müşterilerimizde serbest şekilde giriş yapılması amacıyla desteklenmiştir, aksi durumda Netsis şirketleri üzerinde tanımlı olan alış faturaları seçilerek devir girişi yapılabilir.Yüklenilen KDV Devir Girişi ekranı üzerindeki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:Serbest Giriş seçeneği, Netsis üzerinde tanımlı bulunmayan alış faturaları için işaretlenebilir. Serbest Giriş seçeneği işaretlendiğinde tanımlanan alış faturalarına ait serbest girilen alış fatura bilgileri Yüklenilen KDV Listesinde kullanılacaktır. Serbest Giriş seçeneği işaretlediğinde "Şirket İsmi" alanı pasif hale gelir ve aşağıdaki açıklanacak birçok saha kullanıcı tarafından manuel olarak doldurulmalıdır. (Alış Fatura No, Tarih, Resmi Belge No, Kalem Miktar vs.) Seçenek işaretlenmez ise Netsis şirketleri altındaki herhangi bir alış faturası seçilebilir ve sadece o alış faturası içim "Kalan Miktar" sahası doldurulabilir.Şirket İsmi alanı, "Serbest Giriş" seçeneği işaretli değilse Netsis şirketleri üzerinden alış faturası seçebilmek için öncelikle doldurulmalıdır. Devir girişi yapılacak alış faturası önceki sene şirketlerinde olsa bile bu saha sayesinde önceki senelerdeki alış faturaları için devir girişi yapılabilir.Alış Fatura No alanına, devir girişi yapılacak alış fatura numarası girilmelidir. Eğer serbest giriş yapılıyorsa istenen bir numara girilebilir, aksi halde seçilen şirket altında var olan bir alış faturası girilmelidir.Tarih alanına, alış faturasına ait tarih bilgisi girilebilir. Serbest giriş yapılmıyorsa seçilen alış faturasını tarihi otomatik olarak gelmektedir.Cari Kodu alanına, alış faturasına ait cari kodu bilgisi girilmelidir. Serbest giriş yapılsa bile Netsis üzerinde tanımlı olan bir cari kodu girilmelidir.Resmi Belge No alanına, alış faturasına ait resmi belge numarası bu sahaya girilebilir. Serbest giriş yapılıyorsa manuel olarak doldurulmalıdır, aksi halde seçilen alış faturası üzerinden getirilmekte ve alan pasif olmaktadır.GGB No alanına, ithalat tipi alış faturaları için GBB (Gümrük Giriş Belge) No bilgisi girilebilir. Serbest giriş yapılıyorsa manuel olarak doldurulmalıdır, aksi halde seçilen alış faturası üzerinden getirilmekte ve alan pasif olmaktadır.Kalem Sıra No alanına, seçilen alış faturasının kalem sıra bilgisi girilmelidir. Serbest giriş yapılıyorsa bu sahaya manuel giriş yapılabilir, aksi halde seçilen alış faturasının kalemlerinden biri seçilmelidir.Stok Kodu alanına, seçilen alış faturası kalemine ait stok kodu girilmelidir. Serbest giriş yapılıyorsa Netsis üzerinde tanımlı olan stok kodlarından biri manuel olarak seçilebilir, aksi durumda seçilen alış fatura kalemine ait stok kodu getirilmekte de alan pasif olmaktadır.Kalem Miktar alanına, seçilen alış faturası kalemine ait miktar bilgisi girilmelidir. Serbest giriş yapılıyorsa manuel olarak miktar bilgisi girilebilir, aksi durumda seçilen alış fatura kalemine ait miktar bilgisi getirilmekte ve alan pasif olmaktadır.KDV Oranı alanına, seçilen alış faturası kalemine ait KDV oranı girilmelidir. Serbest giriş yapılıyorsa manuel olarak oran bilgisi girilebilir, aksi durumda seçilen alış fatura kalemine ait KDV oranı getirilmekte ve alan pasif olmaktadır.Kalan Miktar alanına devir giriş sırasında asıl olarak girilmek istenen veri denk gelmektedir. Seçilen alış faturası kaleminin ne kadarlık miktarının beyan edilmediği, yani daha sonraki Yüklenilen KDV Listesi raporlarında ne kadarlık miktarın kullanılabileceği bu sahaya girilen devir miktarı üzerinden belirlenmektedir. "Kalem Miktarı" sahasına girilen değerden daha büyük olmamalıdır.Kullanılan Miktar alanı, (Kalem Miktar-Kalan Miktar) formülüyle otomatik olarak hesaplanmaktadır ve pasif bir alandır.Net Fiyat alanına, seçilen alış faturası kalemine ait KDV hariç birim fiyat bilgisi girilmelidir. Serbest giriş yapılıyorsa manuel olarak girilebilir, aksi durumda seçilen alış fatura kaleminden getirilmekte ve alan pasif olmaktadır.Net Tutar alanı, (Kalem Miktar*Net Fiyat) formülüyle otomatik olarak hesaplanmaktadır ve pasif bir alandır.Fason Faturası seçeneği, devir girişi yapılan alış faturası fason işlemler için kullanılan bir belge ise işaretlenebilir ve alt bölümdeki "Fason Ürün Kodu" sahasına bu alış faturasının hangi ürüne ait bir fason işlem olduğu bilgisi girilebilir. (Fason uygulamasıyla ilgili detaylı bilgi için "Yüklenilen KDV Parametreleri" başlığı incelenebilir.)Yüklenilen KDV Parametreleri ekranında "Genel" ve "Belge Kısıtları" ismiyle iki sekme bulunmaktadır.Yüklenilen KDV Parametreleri ekranı "Genel" sekmesi üzerinde yer alan parametreler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:Alış Faturaları için Devir Baz Tarihi alanında, Yüklenilen KDV Listesi için Netsis üzerinden kullanıma ilk geçiş sırasında bu parametrenin belirlenmesi ve girişi zorunludur. Girilen tarihten önceki alış faturaları rapora dahil edilmeyecek ve kullanılmayacaktır. Bu parametre "Yüklenilen KDV Devir Girişi" ekranında girilen alış faturalarını etkilemeyecektir, devir girişi haricindeki faturalar için kısıt oluşturmaktadır. Normal şartlarda Yüklenilen KDV Listesi uygulamasına ilk geçiş sırasında tek seferlik belirlenmesi yeterledir, yani şirket devir yapıldığında değiştirilmesine gerek yoktur.Yüklenilen KDV Listesinde Kullanılan Alış Faturaları Değiştirilemesin parametresi, Yüklenilen KDV Listesi raporunda kullanılan alış faturalarının daha sonradan değiştirilmesini engellemek için işaretlenebilir. Çünkü bu rapor FIFO mantığına uygun olarak alış faturaları ve miktarları ile eşleştirme yaptığı için daha önceki ayların raporunda kullanılan alış faturalarındaki değişiklik sonraki aylar için tekrar raporun alınması anlamına gelmektedir. Bu tarz durumların önüne geçip kontrol sağlamak amacıyla bu parametre işaretlenebilir.Fason Uygulaması Kullanılsın parametresi, Üretim aşamasında fason işlem yaptıran firmalar için bu parametre işaretlenebilir.Fason uygulaması Yüklenilen KDV uygulamasında aşağıdaki iki farklı fason yöntemi için desteklenmektedir:"Fason İşçilik Faturaları için" yönteminde fason işlem yapan firmaya hammaddeler gönderilmekte ve sonrasında fason operasyonlar sonucunda ortaya çıkan yarı mamul/mamul geri alınmakta, fakat bu aşamada sadece işçilik alış faturasıkesilmektedir. Yani fason işlem sonucu firmaya geri gelen yarı mamul/mamul için ayrıca bir alış faturası bulunmamaktadır. Bu şekilde gelen fason işçilik faturalarına ait KDV