• İzmir Atatürk Organize Sanayi
  • info@dorukyazilim.com.tr
  • Çalışma Saatleri: 9:00 - 18:00
Thumb
  • 28.10.2023

QDMS - ISG - EĞİTİM MODÜLLERİ

9. Eğitim Şirket içinde ve dışında gerçekleşen Eğitimlerin tanımlanarak takibinin sağlandığı modüldür. İstenirse eğitim talebi yapılabilmekte ve onaydan sonra eğitim planlaması yapacak kişi onaylanan eğitim taleplerini eğitim planına dahil edebilmektedir. Yapılan eğitimlerin eğitimcileri, katılımcıları ve yerleri ile birlikte sisteme tanımlandıktan sonra,  Eğitimci tarafından eğitime katılması gereken kişilere mail ile duyuru yapılabilmektedir. Eğitim Koordinatörü tarafından eğitimlerin sonuçları sisteme girildikten sonra, istenilen tüm detaylarda Eğitim Raporları sistem tarafından oluşturulmaktadır. Eğitimler ile ilgili etkinlik değerlendirmesi yapılması istenmesi durumunda, etkinlik değerlendirmesi yapacak kişiye zamanı geldiğinde işi yapması için mail ile görev gitmektedir. Eğitim erteleme ve İptal işlemleri de nedeni girilerek yapılabilmektedir. Ünvanlar bazında eğitim ihtiyacı tanımlanabilmekte ve belirli bir kişinin ünvanı dolayısıyla hangi eğitimleri daha alması gerektiği raporlanabilmektedir.  10. Anket İşlemleri Kurum içinde çalışanlara yönelik ihtiyaç duyulabilen her türlü anket sistemde oluşturulabilir. Örneğin Personel Memnuniyet Anketi, Yemekhane Anketi, Servis Anketi vs. Oluşturulan anketlerde kullanıcıların verdikleri cevapların gizliliği sağlanabilmektedir. Kullanıcıların doldurmaları gereken anket otomatik olarak maillerine düşmekte, mailindeki sayfayı doldurduklarında bu bilgiler yine otomatik olarak sisteme işlemektedir. Toplanan tüm verilerin rapor ve grafik şeklinde değerlendirilmesi sistem tarafından otomatik olarak sağlanmaktadır. Anket sorularına puan ve ağırlık verilebilmektedir.  11. Çevresel Boyutlar ve Etkiler (Çevre Risk Yönetimi) Bu modülde Çevre üzerinde etkisi olan boyutları ya da uygunsuzlukları ortaya çıkarmak için belirlenen yöntem ve formlar takip edebilir, yapılan faaliyet sonuçlarının boyutlara olan etkilerini gözden geçirebilir ve eylem planlarınızı bu doğrultuda oluşturabilirsiniz. Çevre formları Yasal gerekliliklerle bağlanabilmekte, bu forma tespit edilen veriler girildiğinde sistem Çevresel Boyutların Büyüklüğünü otomatik olarak hesaplamaktadır. Çevresel Boyutların Büyüklüğünde çıkan sonucu göre Önlemler ile Doküman, DÖF ve Aksiyon modülleri arasında entegrasyon kurulabilmekte, İş Planları oluşturulabilmektedir. Çevre Değerlendirme formları istenilen aralıklarda revize edilebilmekte, detayları ve revizyonları tek bir rapordan görülebilmektedir. 12. İş Güvenliği Risk Yönetimiİşçi Sağlığı ve Güvenliği açısından işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin ve risklerin analiz edilerek mevcut kontroller yoluyla değerlendirilmesi sağlanarak işlemlerin takip edildiği modüldür. Oluşturulan Risk Formuyla Yasal gereklilikler bağlanabilmekte ve girilen veriler sonucunda Risk büyüklüğünü sistem otomatik olarak oluşturmaktadır. Risk Büyüklüğünde çıkan sonuca göre Önlemler ile Doküman, DÖF ve Aksiyon modülleri arasında entegrasyon kurulabilmekte, İş Planları oluşturulabilmektedir. Tüm Riskler tek bir rapordan görülebilmekte, Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir. 13. Öneri Öneri taleplerinin yapılması, değerlendirilmesi,  öneri ile ilgili bir uzmanın atanması, önerinin gerçekleşmesi ile ilgili kişilere aksiyonların tanımlanması ve öneri ile ilgili aksiyonlar tamamlandıktan sonra önerinin puanlandırılması sürecini yönetmektedir.Önerilerin reddedilmesi durumunda öneriyi yapanlara bilgi verilmektedir. Öneri sahibi isterse reddedilen önerisi için itiraz edebilmektedir.Öneri veren departmanlar, verdikleri öneri sayıları, öneri veren kişiler ve verdikleri öneri sayıları ve puanları raporlanmaktadır.    14. Bilgi Yönetim Sistemi Risk Yönetimi Varlık tipleri, Varlık grupları varlıklar,Tehditler ve açıklıklar tanımlanmakta varlık grupları ve istenirse varlık bazında risk değerlendirmeleri yapılabilmektedir. Risk değerlendirmeleri versiyon bazında izlenebilmekte ve grafiksel olarak raporlanabilmektedir. Risk değerlendirmeleri ile yapılan kontroller izlenebilmektedir.Karlık gruplları bazında kullanıcı tanımlı özellikler verilebilmekte ve bu özellikler varlıklar üzerinde tanımlanabilmektedir. İstenirse mevcut kontrollere ilave olarak kullanıcı tanımlı kontroller tanımlanabilmektedir. Değişik kriterlere göre varlıklar ve risk değerlendirmeleri ile ilgili sorgulamalar yapılabilmekte, sorgu sonuçları excel raporu olarak alınabilmektedir.Başlangıç SOA raporu ve istenildiği anda güncel SOA raporu alınabilmektedir. İstenirse SOA raporları Doküman Yönetimi modülüne aktarılarak elektronik onay ve dağıtım işlemi yapılabilmektedir. Riskler süreç ve hizmetlerle ilişkilendirilebilmekte, süreç bazlı ve hizmet bazlı riskler sorgulanabilmektedir.  15. Ulusal Atık formu Yönetimi Daha önce kurum içerisinde birşekilde toplanmış tehlikeli ve tehlikesiz atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından sevk edilmesi sürecini yönetmektedir. Girilen bilgilerden sorgulamalar yapılabilmektedir. Bu modülde atık türleri, H kodları, bertaraf Yöntemleri, geri kazanım yöntemleri ve fitmalar tanımlanabilmektedir. Firmaların hangi tür atıklarla ilgili lisanslarının olduğu tanımlanabilmektedir.  Tehlikeli atık ve tehlikesiz atık formları doldurulabilmektedir. Daha sonrada değişik kriterlerden sorgulamalar yapılabilmekte ve rapor alınabilmektedir. Atık yönetim planları oluşturulabilmektedir  16.  Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF)Bu modülde  Tedarikçilerden gelen orjilan MSDS formları bilgileri yazılıma girilerek, firma içerisinde girmesi gereken görüş alınması gerekli noktalara gitmesi sağlanır ve bu görüşer doğrultusunda, ilgili tehlikeli madde için MGBF otomatik olarak hazırlanır ve çıktısı alınabilir. Tehlikeli maddeler için tehlike sınıfları, parlama noktaları , taşıma sınıfları kullanıcı firma tarafından tanımlanabilmektedir. Bu kırılımlarda  veya saklandıkları yerlere göre tehlikeli maddeler sorgulanabilmektedir. Tedarikçiden gelen revize MSDS firmları da yazılım içerisinde yönetilmektedir. MGBF larının eski versiyonları da sistemde tutulmaktadır. 17. FMEATasarım ve  Prosesler sırasında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin ve risklerin analiz edilerek mevcut kontroller yoluyla değerlendirilmesi sağlanarak işlemlerin takip edildiği modüldür. Oluşturulan Risk Formuyla Yasal gereklilikler bağlanabilmekte ve girilen veriler sonucunda Risk büyüklüğünü sistem otomatik olarak oluşturmaktadır. Risk Büyüklüğünde çıkan sonuca göre Önlemler ile Doküman, DÖF ve Aksiyon modülleri arasında entegrasyon kurulabilmekte, İş Planları oluşturulabilmektedir. Tüm Riskler tek bir rapordan görülebilmekte, Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.  18. Olay Bildirimi Kurumdaki  İş Sağlığı ve İş güvenliğini(İSİG) ilgilendiren İş kazası ve Ramak Kala bildirimlerinin yapıldığı,  Bilgi güvenliği(BG)  ile ilgili  olay ve ihlallerin bildirildiği ve bu bildirimlerle ilgili sürecin yönetildiği bir modüldir. Bildirimlerle ilgili bir ekip oluşturulmakta, bu ekibin çalışma yapması istenmektedir. Buekib bildirimle ilgili anlık çözüm üretebileceği gibi  isterse ve gerekli görürse,  DÖF ve aksiyon açabilmektedir. Böylelikle  bildirim ile ilgili iyileştirme çalışması yapılaması sürecini başlatabilmektedir. Tüm işlemler bittiğinde de istenirse yapılan çalışmalarla ilgili süreç kapatılmadan önce onaya gitmekte ve ilgilinin onayından sonra bildirim süreci sonlandırılmaktadır. Onay verecek ilgili yapılan çalışmalardan tatmin olmaz ise süreci tekrar bildirim ile ilgili çalışma yapması için atanan ekibe döndürebilmektedir. İSİG ve BG bildirimlerinin yapıldığı bildirim formunda bulunan kullanıcı tanımlı alanlar sayesinde  kullanıcının istediği alanlar imkanlar dahilinde eklenebilmektedir. Süreç içerisinde oluşan verilerden raporlar alınabilmektedir.